Strona główna  >  Specjalizacje  >  Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Głównym założeniem naszych działań w zakresie doradztwa podatkowego
jest wskazanie prawidłowych, korzystnych podatkowo rozwiązań dla 
Państwa przedsiębiorstw oraz przedstawienie pełnej analizy istniejacego
ryzyka związanego z przyjęciem proponowanych modeli podatkowych.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy, ich zakres kształtuje
się następująco:

  • bieżące doradztwo podatkowe
  • opinie podatkowe
  • analizy i interpretacje
  • przeglądy oraz badania podatkowe
  • rozliczenie podatku VAT
  • rozliczenie podatków dochodowych (CIT / PIT)
    oraz podatków majątkowych
  • nadzór prowadzenia procesów likwidacji podmiotów gospodarczych
  • nadzór przeprowadzania diagnozy rozliczeń podatkowych

Masz pytanie z dziedziny Doradztwo finansowe?
Skontaktuj się z doradcą BDMiP. Michał Tyczka
m.tyczka@bdmip.pl

© 2008 BDMiP          mapa serwisu           zastrzeżenia prawne made in { re.PUBLIK }